Zgłoś swoją firmę w konkursie
Każdy Ważny w pracy i wygraj smartwatch i do 4000 zł na firmową imprezę
Czy czujesz się dobrze w swojej pracy?

Czy pracodawca dba o dobrą atmosferę i odpowiednie warunki? Jeśli tak — zgłoś swoją firmę w konkursie Każdy Ważny w pracy i pochwal swojego pracodawcę za dobre podejście do zarządzania. W MetLife cenimy indywidualne podejście do potrzeb ludzi, dlatego chcemy nagradzać firmy, które tworzą dobre miejsca pracy.

Ty również możesz zdobyć nagrodę!

ZGŁOŚ FIRMĘ
Nagradzamy 3 najlepsze firmy
Dla Ciebie
  • Smartwatch
Dla Ciebie i współpracowników
  • Aż do 4000 zł na event firmowy -
    szczegóły w regulaminie
Dla firmy
  • Pakiet promocyjny
NAGRODZONE ZGŁOSZENIA
GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM I WSZYSTKIM UCZESTNIKOM KONKURSU!
1. MIEJSCE: KATALOG MARZEŃ
Nagroda dla zgłaszającego: SmartWatch
Nagroda dla firmy:
4 000 zł na event firmowy + pakiet promocyjny
2. MIEJSCE: DRTUSZ
Nagroda dla zgłaszającego: SmartWatch
Nagroda dla firmy:
2 000 zł na event firmowy + pakiet promocyjny
3. MIEJSCE: MAIO SOFTWARE HOUSE
Nagroda dla zgłaszającego: SmartWatch
Nagroda dla firmy:
1 000 zł na event firmowy + pakiet promocyjny
Wasze zgłoszenia
MetLife Każdy Ważny
Ubezpieczenie dla małych i średnich firm (już od 3 pracowników oraz członków ich rodzin)!
Elastyczny i spersonalizowany zakres ochrony dla każdego z pracowników oraz ich rodzin, w atrakcyjnej cenie:
  • Zakres ochrony w razie choroby lub wypadku — indywidualnie dobrany dla każdego pracownika
  • Przy wyższych sumach ubezpieczenia — dodatkowo bezpłatnie usługi assistance dobrane do zakresu ochrony
  • Jeden z bonusów do wyboru przez pracodawcę – zakupy ze zniżką lub konsultacje lekarskie przez telefon
  • Bezpłatny dostęp do usług Asystenta Prawnego dla pracodawcy
Każdy jest ważny!
Ten materiał marketingowy ma wyłącznie charakter informacyjny i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy podstawowej MetLife Każdy Ważny oraz umów dodatkowych lub objęciem ochroną w ramach tych umów należy zapoznać się z: Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia tych produktów, Szczególnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz Regulaminami promocji produktów oferowanych przez AWP P&C S.A. Oddział w Polsce (Mondial), Warunkami Ubezpieczenia oraz Regulaminem promocji produktu oferowanego przez Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce (IPA), a szczególnie z postanowieniami dotyczącymi ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności MetLife, Mondial i IPA, warunkami wypłaty i naliczania świadczenia ubezpieczeniowego, a także wysokością opłat i limitów, dostępnymi na www.metlife.pl/kazdywazny. Dodatkowo należy zapoznać się z Regulaminem Użytkowania Serwisów MyEdenred.pl, TwojaKarta.edenred.pl i ClubCodes.pl dostępnym na www.myedenred.pl i www.metlife.pl/kazdywazny oraz Regulaminem Świadczenia Usług Telmedicin dostępnym na www.telemedi.co/pl i www.metlife.pl/kazdywazny. Świadczenia z umowy nie podlegają egzekucji sądowej w trzech czwartych częściach tych świadczeń, za wyjątkiem egzekucji w celu zaspokojenia roszczeń alimentacyjnych, składki należnej zakładowi ubezpieczeń z tytułu ubezpieczeń osobowych i majątkowych oraz w przypadku egzekucji administracyjnej.